MENU

Ang Local Government Unit of Labason 𝐩𝐢𝐧𝐚𝐚𝐠𝐢 𝐬𝐚 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐉𝐞𝐥𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐄𝐝 𝐓. 𝐐𝐮𝐢𝐦𝐛𝐨 malipayong naghatag ug 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚 𝙨𝙚𝙩 𝙤𝙛 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙪𝙩𝙚𝙧 ngadto sa (ALS) 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕.
Arun 𝗺𝗮𝗽𝗮𝘀𝗮𝘆𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗴𝘀𝗲𝗿𝗯𝗶𝘀𝘆𝗼 𝘀𝗮 𝗮𝘁𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗟𝗦 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁.